Zdravstveno higienski režim

Zdravstveno – higienski režim izvajamo v vrtcu z upoštevanjem veljavnih zakonskih predpisov, navodil in priporočil strokovnih institucij ter internih navodil, dogovorov in sklepov.

V vrtcu se vsi zaposleni odgovorno prizadevamo za ustvarjanje pogojev zdravega življenja. V vzgojno-izobraževalno delo vnašamo tak vzorec življenja in dela, ki razvija vrednote v smislu navad, ki so potrebne za zdrav način življenja. Ta vzorec, poleg zdrave prehrane zajema tudi življenjski prostor v katerem živimo in sam stil življenja, ki je naravnan zdravju prijazno. Zagotavljamo zdravo okolje v katerem živi otrok, dobro higieno prostorov, higieno igrač in materiala za vzgojno delo. Skrbimo za urejeno igrišče. Otroke vzgajamo na način, ki ga predpisuje kurikulum na področju narave in drugih področjih ter priporočil ekološke vzgoje.

Poskrbimo za veliko bivanja in gibanja zunaj, skrbimo za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, nudimo hitro pomoč ob morebitnih nesrečah.