Zdravje in prehrana

Organizator prehrane in zdravstveno higienskega režima skrbi za kakovostno prehrano v vrtcu, higienski režim, varnost pri delu in požarno varnost, varnost igrišča, promocijo zdravja na delovnem mestu in drugo.

Organizator prehrane in zdravstveno higienskega režima je Tina Strnad.

Oglasite se lahko osebno, pokličete po telefonu 01 620 93 86 ali pošljete elektronsko pošto na naslov: opzhr(at)vrtecribnica.si