Zdravje in prehrana

Organizator prehrane in zdravstveno higienskega režima skrbi za kakovostno prehrano v vrtcu, higienski režim, varnost pri delu in požarno varnost, varnost igrišča, promocijo zdravja na delovnem mestu in drugo.

Organizatorici prehrane in zdravstveno higienskega režima sta Damjana Amon in Tina Strnad.

Oglasite se lahko osebno, pokličete po telefonu 01 620 93 86 ali pošljete elektronsko pošto na naslov: opzhr(at)vrtecribnica.si