Sodelovanje s starši

Povezovanje in usklajeno delovanje vrtca in doma prispeva k uspešnejšemu razvoju otrok, zato so starši pomembni partnerji pri vzgoji in izobraževanju njihovih otrok.

Oblike sodelovanja

 • dnevne, sprotne informacije
 • skupni roditeljski sestanek
 • oddelčni roditeljski sestanek 2x letno
 • govorilne ure 1x mesečno
 • srečanja otrok, vzgojiteljev in staršev
 • obiski na domu
 • okrogle mize
 • odprti dnevi
 • skupne prireditve in praznovanja
 • anketni vprašalniki

Starši se lahko aktivno vključujejo v vzgojni proces

 • predstavijo poklic ali svojo prostočasno dejavnost
 • so prostovoljci v vzgojnem procesu
 • so spremljevalci na izletih
 • zbirajo naravne in odpadne materiale
 • iščejo sponzorje in donatorje
 • oblikujejo glasilo
 • priredijo gledališko predstavo…

Starši lahko aktivno delujejo v organih zavoda

 • svetu staršev
 • svetu vrtca
Skip to content