post-title Vpis v Vrtec Ribnica za šolsko leto 2023/24 2023-05-04 11:11:09 yes no Posted by Categories: Novice

Vpis v Vrtec Ribnica za šolsko leto 2023/24

Posted by Categories: Novice

Zaključili smo z javnim vpisom  v vrtec za naslednje šolsko leto.

Do zadnjega dne razpisa, do 15.3.2023, je bilo prejetih 107 vlog. Po pregledu vlog za vpis otrok v Vrtec Ribnica in izdanem soglasju k oblikovanju vrste in števila oddelkov ter števila otrok v oddelkih v šolskem letu 2023/24 je bilo ugotovljeno, da se lahko sprejme 99 otrok.  Sprejme se vseh 98 otrok, ki s 1.9.2023 izpolnjujejo starostni pogoj za vstop otroka v vrtec in tudi vse otroke rojene leta 2022, ki starostni pogoj izpolnjujejo v kasnejših mesecih. Sprejme se še 1 otrok rojen leta 2023.

Komisija za sprejem otrok v Vrtec Ribnica je na svoji prvi seji sprejela sklep, da se oblikuje prednostni seznam za naknadni sprejem le za otroke, rojene leta 2023.

Seznam sprejetih otrok

Čakalni seznam za naknadni sprejem otrok z dne 4.5.2023

Čakalni seznam za naknadni sprejem otrok z dne 1.6.2023

Skip to content