post-title Vpis predšolskih otrok v programe vrtca Ribnica 2022-01-19 13:20:04 yes no Posted by Categories: Novice

Vpis predšolskih otrok v programe vrtca Ribnica

Posted by Categories: Novice

Na podlagi Pravilnika o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Ribnica (Ur.l. RS št. 9/2014) Vrtec Ribnica objavlja javni razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 2022/2023 z dnem 1.9.2022.

V skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 in spremembe), vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Vpis otrok poteka na sedežu Vrtca Ribnica, Majnikova 3, 1310 Ribnica / uprava vrtca, pri svetovalni delavki Bernardi Osojnik.

Izpolnjene obrazce Vloga za vpis otroka v Vrtec Ribnica, ki jih dobite na upravi vrtca ali na spletni strani vrtca www.vrtecribnica.si, v vrtec vrnite osebno, po pošti ali po e-pošti na naslov vrtec@vrtecribnica.si  najkasneje do torka, 15. marca 2022.

Več informacij najdete tukaj.

Skip to content