Otroci s posebnimi potrebami

Otrokom s posebnimi potrebami v našem vrtcu namenjamo posebno pozornost. V skladu z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP, Uradni list RS, št. 41/17), so otroci s posebnimi potrebami in otroci z rizičnimi dejavniki:

Otroci z razvojnimi zaostanki, primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju ter dolgotrajnimi boleznimi.

Otroci z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju so otroci, pri katerih obstajajo rizični dejavniki za razvojne primanjkljaje, zaostanke oziroma motnje.

Otroci s posebnimi potrebami in otroci z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju, so lahko prepoznani v okviru družine, v zdravstvenem sistemu, v vrtcu, v vzgojno-izobraževalnem zavodu, socialnovarstvenem zavodu ali v okviru storitev centrov za socialno delo.

Otroci s posebnimi potrebami so lahko v našem vrtcu usmerjeni v program:

  • program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

Glede pomoči otrokom s posebnimi potrebami v našem vrtcu se lahko obrnete na svetovalno delavko vrtca Bernardo Osojnik.