Svetovalna služba

Svetovalna delavka želi v sodelovanju z vami starši in vsemi zaposlenimi v vrtcu, ustvarjati pogoje, v katerih se bodo vsi otroci čim bolje razvijali. Prizadeva si, da bi odrasli otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzvali. Delo svetovalne delavke je tako zelo raznoliko, saj zajema tako sodelovanje s starši, z otroki, kot z vzgojiteljicami, pomočnicami vzgojiteljic, z vodstvom vrtca in z zunanjimi institucijami.

V našem vrtcu je zaposlena svetovalna delavka Bernarda Osojnik, univerzitetna diplomirana psihologinja. Oglasite se lahko osebno, pokličete po telefonu 01 620 93 75 ali pošljete elektronsko pošto na naslov: svetovalna.delavka(at)vrtecribnica.si

Dosegljiva je vsak dan med 6.30 in 14.00 uro oz. po dogovoru.

Z njo se lahko posvetujete:

  • ob vključitvi otroka v vrtec
  • ob vstopu otroka v šolo
  • vzgoji in otrokovem razvoju
  • ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, selitev, smrt, razveze, druge stiske…)
  • ob otrokovih težavah in stiskah (težave pri hranjenju, spanju, strahovih, neprimernem vedenju, nemirnosti, močenju postelje…)
  • možni pomoči otrokom s posebnimi potrebami…