post-title SPREMENJENE CENE PROGRAMOV V VRTCU RIBNICA 2024-05-12 08:25:47 yes no Posted by Categories: Novice

SPREMENJENE CENE PROGRAMOV V VRTCU RIBNICA

Posted by Categories: Novice

Občinski svet Občine Ribnica je na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Ribnica, dne 29.2.2024 sprejel nove cene programov v Vrtcu Ribnica. Z namenom lažjega razumevanja razlogov za spremenjene cene programov v nadaljevanju predstavljamo vsebino in način obračunavanja cen programov v vrtcu ter določitve prispevka staršev.

Osnovni razlogi, ki so narekovali dvig cen v letošnjem letu so: nova višina minimalne plače in regresa, porast premij KDPZ, dvig vrednosti plačnih razredov plačne lestvice z junijem 2024 (za 3,36%), stroški napredovanja delavcev v višje plačne razrede in napredovanja v nazive, porast drugih stroškov dela (solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi), porast stroškov energentov in stroškov živil.

Predlog nove cene programa je bil predhodno revidiran in usklajen s priporočili preizkušene notranje revizorke. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah je bil objavljen v Ur.l.RS, št.19/24 in velja od 1.4.2024 dalje.

Natančnejše obrazložitve gradiva, ki so bile predložene v postopku obravnave so na voljo na spletni Občine Ribnica, pod rubriko ORGANI OBČINE, OBČINSKI SVET, seje OS, 9. redna seja (povezava).

Podrobnejše informacije so objavljene v prilogi: Spremenjene cene programov v VRTCU RIBNICA – 2024

Skip to content