PREDSTAVITEV SKLADA

V vrtcu Ribnica deluje sklad vrtca, namenjen vsem otrokom vpisanim v programe vrtca. Upravlja ga upravni odbor, katerega sestavljajo predstavniki staršev (imenovani na svetu staršev) in predstavniki delavcev vrtca (imenovani na svetu zavoda).

Sklad vrtca Ribnica deluje od 13.10.2005. Polni se s prostovoljnimi materialnimi in finančnimi prispevki strašev in posameznikov, ter donacijami podjetij. Namen sklada je pridobivanje sredstev iz naslova donacij, zapuščin in drugih virov s strani fizičnih oseb ali podjetji, financiranje dejavnosti posameznega oddelka, ki se ne financira iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme.

Sredstva se zbirajo na različne načine:

  • lastna aktivnost zaposlenih vrtca (božično novoletni bazar, prireditev zavrtimo veternico,…)
  • v sodelovanju s starši otrok (zbiranje starega papirja, podarjeni materiali in izdelki,…)
  • donacije fizičnih oseb in podjetji)

Kontaktna oseba: Urška Šilc – predsednica Sklada vrtca Ribnica (vrtec@vrtecribnica.si)

Št TRR: SI 56 0110 0600 8361 520

Sklic: SI00 299001

Za kaj porabimo pridobljena sredstva?

  • Pomoč pri organizaciji vzgojno izobraževalnega dela,
  • pomoč pri izvedbah prireditev, lutkovnih in igranih predstav,
  • izvajanje nadstandardnih dejavnosti za vse otroke v vrtcu  (izvedba plavanja, izvedba programa Kolesarčki,..)

Več o namenski rabi in zbranih sredstvih je navedeno v zapisnikih sej sklada. Zapisniki se hranijo na upravi vrtca. V začetku novega šolskega leta člani pripravijo poročilo o zbranih in porabljenih sredstvih v preteklem šolskem letu.