post-title Razpis za vpis otrok v Vrtec Ribnica 2023-01-09 11:47:10 yes no Posted by Categories: Novice

Razpis za vpis otrok v Vrtec Ribnica

Posted by Categories: Novice

Na podlagi Pravilnika o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Ribnica (Ur.l. RS št. 132/2022) Vrtec Ribnica objavlja javni razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 2023/2024 z dnem 1.9.2023.

V skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 in spremembe), vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Vpis otrok poteka na sedežu Vrtca Ribnica, Majnikova 3, 1310 Ribnica / uprava vrtca, pri svetovalni delavki Bernardi Osojnik.

Izpolnjene obrazce Vloga za vpis otroka v Vrtec Ribnica, ki jih dobite na upravi vrtca ali na spletni strani vrtca www.vrtecribnica.si, v vrtec vrnite osebno, po pošti ali po e-pošti na naslov vrtec@vrtecribnica.si  najkasneje do srede, 15. marca 2023.

Več informacij najdete tukaj.

Skip to content