Prehrana otrok v vrtcu

Zdrava prehrana je v obdobju odraščanja zelo pomembna, saj omogoča optimalno rast in razvoj otroka ter nosi varovalno vlogo pri ohranjanju zdravja. Kot taka ima dolgoročne pozitivne učinke na posameznika in družbo. Uravnotežena prehrana zmanjša tveganje za razvoj nekaterih bolezni. Pri prehranskem načrtovanju v vrtcu upoštevamo več vidikov, predvsem pa so pomembni kakovostni, prehranski, ekološki in trajnostni vidik. Osnovo pri načrtovanju predstavlja izbira nepredelanih oz. osnovnih živil, kot so sveža zelenjava in sadje, kakovostna ogljikohidratna in beljakovinska živila ter kakovostne maščobe. Jedilnike oblikujemo sezonsko in sledimo regionalnim značilnostim prehrane. V prehrano vključujemo nadomeščanje tekočin, saj lahko že blage izsušitve vplivajo na telesne in duševne zmožnosti posameznika. To je pomembno ob povečanih potrebah po tekočini, kot je povečana telesna aktivnost, povišana temperatura v okolju, suh zrak itd. Otroke v vrtcu večkrat dnevno spodbujamo k pitju vode ali manj sladkanega čaja. Za otroke, ki imajo medicinsko indicirano dieto, v skladu z zakonodajo organiziramo dietno prehrano. In sicer se ta zagotovi na podlagi potrdila, ki ga izda izbrani zdravnik oz. specialist z dodatnim znanjem iz ustreznega področja. Naloga staršev ali skrbnikov je, da vrtec redno in pravočasno obveščajo o dieti svojega otroka ter njenih spremembah. Naše temeljno vodilo pri zagotavljanju dietne prehrane je zmanjševanje stigmatizacije. Pomembno je, da se otrok počuti čim manj drugačnega ali prikrajšanega za določeno jed zaradi svojega zdravstvenega stanja.

Skip to content