post-title Obvestilo o rezervaciji v poletnih mesecih 2022-05-24 06:56:21 yes no Posted by Categories: Novice

Obvestilo o rezervaciji v poletnih mesecih

Posted by Categories: Novice

Starši otrok s stalnim bivališčem v Občini Ribnica lahko v obdobju od 1. julija do 31. avgusta uveljavljate rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otrok.

Rezervacijo lahko uveljavljate za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Rezervacijo ste starši dolžni vrtcu pisno napovedati na obrazcu do 15. 6. 2022 oziroma najpozneje dva tedna pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Izpolnjen obrazec prinesete na upravo vrtca v pisarno knjigovodstva ali jo podpisano in skenirano pošljete preko elektronske pošte na knjigovodkinja@vrtecribnica.si.

Starši, ki imate v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.

Za rezervacijo starši plačate 50 % od, z odločbo določenega plačila.

Starši otrok iz drugih občin, ravnate po določilih občine, v kateri ima otrok stalno bivališče.

Skip to content