Vizija, vrednote, razvojni in trajnostni razvoj vrtca

Vsi zaposleni v našem vrtcu se zavedamo, da vrtec obstaja zaradi otrok in za otroke. Svoje delo želimo opravljati kakovostno, tako strokovno kot človeško, z vsem spoštovanjem do otrok. Skupaj s starši in vsemi tistimi, ki jim je pomembno otrokovo dobro, želimo poskrbeti, da bo Vrtec Ribnica kraj prijetnih doživetij in pozitivnih izkušenj za otroka.

Vizija

»DOBRO POČUTJE OTROK IN ODRASLIH, KI S PRIJAZNOSTJO, DOBRO VOLJO IN ODGOVORNOSTJO DAJEJO SMISEL ŽIVLJENJU V VRTCU

Naša vizija je razvoj ustanove v smeri strokovnega, kvalitetnega, ustvarjalnega in uspešnega vrtca.  V vrtcu je nenehna težnja po kakovostnem vzgojno izobraževalnem delu. Svoje poslanstvo uresničujemo s celovito vzgojo predšolskih otrok in prijetnim bivanjem v spodbudnem in inovativnem učnem okolju.

Vrednote

Vrednote so sooblikovalke našega življenja s katerimi skrbimo za dobrobit vseh pomembnih skupin: zaposlenih, otrok, staršev, ustanovitelja in drugih sodelujočih. Na osnovi življenja vrednot lahko spremljamo in prepoznavamo kakovostno delo in življenje.

Poslanstvo

Naše poslanstvo je »VSI, KI VSTOPAMO SKOZI NAŠA VRATA, Z ROKO V ROKI OMOGOČAMO OTROKOM CELOVITO VZGOJO IN PRIJETNO BIVANJE V SPODBUDNEM OKOLJU, KAR POMAGA OTROKOM NA POTI V JUTRIŠNJI SVET.«

Dolgoročni cilji 2016 – 2021

 • zagotavljanje inovativnega učnega okolja,
 • z vrednotami skrbeti za dobrobit vseh skupin: zaposlenih, otrok, staršev, ustanovitelja in drugih sodelujočih,
 • skrb za prepoznavnost in ugled vrtca,
 • gospodarno in učinkovito poslovanje s proračunskimi sredstvi.

Cilji trajnostnega razvoja nas usmerjajo k:

 • transparentnemu delovanju vrtca,
 • spremljanju in zagotavljanju kakovosti,
 • izobraževanju zaposlenih in staršev,
 • odprtosti vrtca za sodelovanje s starši in okoljem,
 •  življenju vrednot,
 •  zdravemu načinu življenja,
 • ohranjanju kulturne dediščine.
Skip to content