post-title Nemške urice v vrtcu https://vrtecribnica.si/wp-content/uploads/2022/07/20220615_132237.jpg 2022-07-05 11:21:51 yes no Posted by Categories: Galerija, Vrtec

Nemške urice v vrtcu

Posted by Categories: Galerija, Vrtec
Nemške urice v vrtcu

Konec marca se je 12 otrok iz oddelkov 5-6 podalo na igrivo spoznavanje nemškega jezika. Srečevali smo se enkrat tedensko in prav vsi smo komaj pričakali to sredo.

Nemški jezik so spoznavali preko njim pomembne gibalne in didaktične igre, lutke Hansa, slikovnega gradiva, petja, animacije pravljice in prebranih pravljic. Radi so reševali tudi didaktične liste.

Otroci so v kratkem času usvojili nekaj osnovnega besedišča ter dve pesmici, predvsem pa so spoznali, da obstajajo tuji jeziki, zavedajo se drugačnosti, pridobivali so posluh za tuje jezike in izgovorjavo tistih glasov, ki jih v materinščini ni ter razvijali pozitivno naravnanost za učenje tujih jezikov.

Otrokom želim, da se bodo tudi v šoli z veseljem učili tujih jezikov.

 

Tatjana Merhar, prof. nem. jezika in vzg. predšol. otrok

Skip to content