SEZONA PREHLADNIH IN DRUGIH OBOLENJ TER DOSLEDNO IZVAJANJE NAVODIL STROKE

Strokovno osebje v Vrtcu Ribnica se trenutno pogosto sooča s težavo, ko se otroci z določenimi prehladnimi in drugimi simptomi vsakodnevno vračajo v vrtec, ne da bi se njihovo zdravstveno stanje dokončno saniralo v domačem okolju. Gre za simptome kot so močan kašelj, močan gnojni izcedek iz nosu ali iz oči, vročina, driska, bruhanje in podobno. S strani stroke se glede na omenjeno problematiko svetuje, da se strokovni delavci dosledno držijo vsebine internih navodil. To pomeni, da mora otrok z močnim kašljem, z močnim gnojim izcedkom iz nosu ali iz oči ostati doma najmanj dva dni, kljub temu da nima vročine. Strokovno osebje je s temi navodili seznanjeno in bo postopalo po protokolu.

Datum: 26.11.2021

Obvestilo za novosprejete 2021

INFORMACIJE ZA STARŠE S PODROČJA ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA VIDIKA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

 1. PRIHOD V VRTEC DO 8. URE ZJUTRAJ

Zaželeno je, da starši pripeljete otroke v vrtec do 8. ure. Ob 8. uri se vrši razdeljevanje in uživanje zajtrka. Iz zdravstveno higienskih razlogov in nemotenega poteka vzgojno izobraževalnega procesa v skupinah, zajtrk zamudnikom ob kasnejših urah prihoda, ne bo na razpolago.

 1. ODNAŠANJE PRIPRAVLJENE HRANE IZ VRTCA V PRIMERU ODSOTNOSTI OTROKA

Po navodilih ministrstva in zdravstvene stroke se pripravljene hrane za otroka v primeru njegove odsotnosti ali predčasnega odhoda iz vrtca ne odnaša.

 1. ZAGOTAVLJANJE DIETNE PREHRANE

Pri zagotavljanju prehrane se opiramo na smernice in priporočila. Dietna prehrana oz. nadomeščanje živil se zagotavlja v primeru medicinsko diagnosticirane preobčutljivosti otroka na določeno vrsto živil. Dietna prehrana se v vrtcu vzpostavi takoj po dostavljenem zdravniškem potrdilu, izdanem izključno s strani pediatra oz. ustreznega specialista s področja uradno priznane medicine. Zaželeno je, da starši otrok, preobčutljivih na določeno vrsto živil oz. glede vsake spremembe, povezane z otrokovo preobčutljivostjo, kontaktirate organizatorico prehrane in zdravstveno higienskega režima (OPZHR) osebn, na telefonski številki 01 620 93 86 oz. preko elektronske pošte opzhr@vrtecribnica.si. V vseh ostalih primerih, ko ni zagotovljenega zdravniškega potrdila iz zdravstvenih razlogov, bo vrtec zagotavljal le izločanje dotičnega živila.

 1. DAJANJE ZDRAVIL OTROKOM

Glede dajanja zdravil otrokom v vrtcu velja pravilo, da se zdravil otrokom NE daje. V primerih, ko otrok potrebuje dolgotrajno dajanje zdravil, starši prilagodijo urnik dajanja zdravil otroku tako, da se izognejo času, ko je otrok v vrtcu. Izjemo predstavljajo otroci, ki so podvrženi vročinskim krčem ali kronični bolezni oz. motnji, kot je astma, alergija ali sladkorna bolezen. V teh primerih morajo starši v soglasju z otrokovim izbranim zdravnikom pisno pooblastiti vrtec za dajanje zdravil otroku na predpisanem obrazcu (obrazec dobijo pri vzgojnem osebju oz. pri OPZHR). To pooblastilo velja do preklica staršev. Glede sprememb zdravstvenega stanja otroka starši redno obveščajo OPZHR. Zdravila, ki jih je dovoljeno dajati otrokom morajo imeti dovoljenje za promet z zdravili na slovenskem trgu in ustrezen rok uporabe. Starši morajo vzgojnemu osebju predložiti originalno embalažo zdravila, z označenim imenom otroka, odmerkom zdravila, načinom dajanja s trajanjem zdravljenja in opisom najpogostejših stranskih učinkov.

 1. PRIJAVLJANJE ODSOTNOSTI OTROKA IN VZROKA ZA ODSOTNOST

Pomembno je, da starši v primeru vsakršne odsotnosti otroka čim prej in dosledno sporočijo natančen podatek o predvidenem času in vzroku odsotnosti. Potrebno je javiti odsotnost takoj, ko nastane razlog zanjo. Hkrati pa je zelo pomembna tudi vsaka sprememba v simptomih ali postavljeni diagnozi (primer: otrok ostane doma zaradi vročine, pediater ugotovi, da je to angina). V primeru, da se otroku v vrtcu zagotavlja dietna prehrana, je potrebno javiti tudi, kdaj se otrok vrača nazaj v varstvo vrtca. To je zelo pomembno iz več razlogov:

 • spremljanje pojava nalezljivih bolezni v vrtcu ter vodenje evidence (za NIJZ);
 • preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni v vrtcu s poudarkom na ušivosti in glistavosti, kjer veljajo posebni protokoli;
 • učinkovito in racionalno organizacijo dela zaposlenih;
 • racionalno organizacijo prehrane – zadostne količine naročenih živil in dietne prehrane.
 1. ZAGOTAVLJANJE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV-2

Skupaj s podporo zdravstvene stroke apeliramo na starše:

 • katerih otroci imajo prehladne simptome (vročino v kombinaciji vsaj še z enim prehladnim znakom),
 • imajo prehladne simptome tudi drugi družinski člani,
 • obstaja verjetnost, da so bili v stiku z osebo okuženo s SARS- CoV-2,

da se z otrokovim pediatrom dogovorijo za testiranje otroka s PCR metodo za ugotavljanje zgoraj omenjene okužbe.

Če otrok ostane doma zaradi prehladnih simptomov in se naknadno ugotovi, da gre za okužbo covid 19, je obveščanje vrtca NUJNO! Prav tako je NUJNO obveščanje vrtca v primeru, da za okužbo COVID-19 zboli katerikoli od družinskih članov otroka. Le tako lahko pravočasno odredimo karantene ter zamejimo prenos okužbe med otroki, zaposlenimi in drugimi straši.

VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC/ŠOLO PO PREBOLELI NALEZLJIVI BOLEZNI ALI OKUŽBI

SMERNICE

KAPLJIČNE NALEZLJIVE BOLEZNI VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC/ŠOLO
COVID -19 Po 10 dneh od začetka bolezni, ko se simptomi in znaki umirijo in je
otrok najmanj  48 ur brez vročine.
(otrok mora biti brez vročine, zato lahko izločitev iz vrtca traja več kot
10 dni).
Otrok, ki ni zbolel (asimptomatski), test na COVID-19 pa je bil
pozitiven se lahko vrne v vrtec/šolo 10 dni po testiranju.
GRIPA Po 7 dneh od začetka bolezni  oziroma po ozdravitvi.
OSLOVSKI KAŠELJ Po 5 dneh od začetka antibiotičnega zdravljenja, oziroma po 21
dneh od začetka bolezni, če ni bilo antibiotičnega zdravljenja.
DAVICA Odloči otrokov zdravnik, po posvetu z območnim epidemiologom.
TUBERKOLOZA Odloči pulmolog iz pulmološkega dispanzerja.
ČREVESNE NALEZLJIVE BOLEZNI VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC/ŠOLO
DRISKA/BRUHANJE*(Campylobacter, E. coli, Giardia, Po 48 urah od zadnjega bruhanja ali driske.
Salmonella, Rotavirus, Norovirus)
HEPATITIS A Po 14 dneh po pojavu prvih znakov oziroma  po 7 dneh po pojavu zlatenice.
E. COLI (VTEC) Po 48 urah od zadnjega bruhanja ali driske.
TIFUS,  PARATIFUS Po prvem negativnem izvidu vzorca blata (potrdilo izda območni NIJZ).
GRIŽA (ŠIGELOZA) Po prvem negativnem izvidu vzorca blata, oziroma po presoji epidemiologa
ali specialista javnega zdravja,  ki izda mnenje za lečečega zdravnika.
KRIPTOSPORIDIOZA Po 48 urah od zadnjega bruhanja ali driske.
GLISTAVOST Ni omejitev.
NALEZLJIVE BOLEZNI Z IZPUŠČAJI VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC/ŠOLO
OŠPICE Po 4 dneh po pojavu značilnega izpuščaja.
RDEČKE Po 6 dneh po pojavu značilnega izpuščaja.
MUMPS Po 5 dneh po pojavu značilne otekline.
ŠKRLATINKA, STREPTOKOKNA ANGINA Po 24 urah od  začetka antibiotičnega zdravljenja.
NORICE Po 5 dneh po pojavu značilnega izpuščaja, oziroma ko ni več svežih
mehurčkov in se vsi mehurčki posušijo.
INFEKCIJSKA MONONUKLEOZA Ni omejitev.
PETA BOLEZEN ** (Erythema infectiosum) Ni omejitev.
ŠESTA BOLEZEN (Exanthema subitum) Ni omejitev.
HERPES Ni omejitev.
KOŽNE NALEZLJIVE BOLEZNI VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC/ŠOLO
GARJE Takoj po uspešno izvedenem postopku zdravljenja.
MEHKUŽKE Ni omejiteve, če so kožne spremembe pokrite.
BRADAVICE Ni omejitev.
MIKROSPORIJA*** Ni omejitev.***, če so kožne spremembe pokrite.
NALEZLJIVE BOLEZNI, KI SE PRENAŠAJO VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC/ŠOLO
S KRVJO ALI OSTRIMI PREDMETI
HEPATITIS B, HEPATITIS C Ni omejitev.
HIV/AIDS Ni omejitev.
DRUGE NALEZLJIVE BOLEZNI  IN OKUŽBE VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC/ŠOLO
BOLEZEN ROK,  NOG,  UST **** Ko ni več svežih mehurčkov in se vsi mehurčki posušijo.
GNOJNO VNETJE KOŽE Po 48 urah od začetka antibiotičnega zdravljenja, če so gnojne rane pokrite,
oziroma po presoji otrokovega zdravnika tudi več kot 2 dni (če so spremembe
obsežne oziroma na delu telesa, ki ga je težko pokriti.
MRSA nosilstvo Ni omejitve.
VNETJE OČESNE VEZNICE – bakterijsko Po 48 urah od začetka antibiotičnega zdravljenja.
VNETJE OČESNE VEZNICE – virusno Otroci v vrtcu – ko ni več izcedka iz oči.
Otroci v šoli  – ni omejitev.

 

 • otroci lahko izločajo povzročitelja v blatu tudi še več tednov po preboleli bolezni, zato je potreben poostren higienski režim pri previjanju v vrtcu oziroma po uporabi stranišča.
 • peta bolezen, ki jo povzroča Parvovirus B19 lahko ogroža plod v zgodnji nosečnosti (do 20.tedna). Nosečnico je treba obvestiti, če so v skupini otroci, ki prebolevajo peto bolezen in ji svetovati posvet z ginekologom.
 • otrokom, ki imajo kožne spremembe na odkritih delih telesa se odsvetuje udeležba pri šolski telovadbi in skupinskih športih do prvega negativnega mikološkega izvida.

****povzročajo različni Coxsacki virusi.

KDAJ OTROK NE SODI V VRTEC?

Starši ste prvi, ki lahko prepoznate bolezen pri otroku že doma in ustrezno ukrepate. Tako prevzemate veliko odgovornost, če v vrtec pripeljete otroka prezgodaj, ko še ni zdrav, oziroma ga v primeru vidnih začetnih bolezenskih znakov niste peljali k zdravniku, ki bi izključil bolezen kot nevarno drugim otrokom. Zato lahko osebje vrtca zavrne sprejem otroka, če:

 • je imel v zadnjih 48 urah povišano telesno temperaturo (nad 37,5 C, merejeno pod pazduho) in kaže neobičajno utrujenost;
 • je v zadnjih 48 urah bruhal več kot 2-krat;
 • ima drisko oz. je v zadnjih 48 urah odvajal tekoče blato več kot 2-krat dnevno, primes sluzi ali krvi;
 • ima v ustih razjede in se prekomerno slini;
 • ima izpuščaje z ali brez vročine (izjema so neinfekcijski izpuščaji, kot so piki insektov, alergijski izpuščaji);
 • ima gnojen izcedek iz nosu, oči;
 • ga boli žrelo in ima otekle bezgavke; o močno kašlja ali težko diha;
 • ima uši ali garje.

Ob prebolevanju okužbe potrebuje otrok počitek doma. S tem omogočimo hitrejše in boljše zdravljenje in preprečimo širjenje bolezni na druge otroke. Starši ste dolžni, da v vrtec pripeljete zdravega otroka, zaradi njegove varnosti in varnosti drugih otrok ter odraslih. S tem prispevate, da v vrtcu dosledno izvajamo ustrezne higienske ukrepe.

Naj nam bo zdrav otrok naša želja in skrb!

Skip to content